PIKTO

Celoslovenská konferencia ilustrátorov, ktorá je na Slovensku prvou svojho druhu a ktorú od r. 2012 organizuje ASIL - Asociácia ilustrátorov v spolupráci s Mestskou knižnicou pod záštitou primátora mesta Piešťany Ing. Rema Cicutta. V piešťanskej knižnici sa stretávajú ilustrátori, grafici, dizajnéri a vydavatelia kníh, aby spoločne diskutovali o aktuálnych otázkach, s ktorými sa stretávajú vo svojej praxi a pri vzájomnej spolupráci.

PIKTO 12

Témou prvého ročníka konferencie ilustrátorov bola Kniha ako vizuálny celok: Ilustrácia a grafická úprava. Ambíciou konferencie v roku 2012 bolo prostredníctvom diskusie a vzájomnej názorovej konfrontácie jednotlivých aktérov knižnej tvorby pozitívne ovplyvniť kvalitu vizuálnej stránky v súčasnosti produkovanej a vydávanej literatúry a zefektívniť vzájomnú spoluprácu všetkých zúčastnených. Na dvojdňovom stretnutí v mestskej knižnici vystúpili viaceré osobnosti slovenskej a českej knižnej tvorby - ilustrátori, grafickí dizajnéri, typografi i vydavatelia. Na ich príspevky nadviazali odborné diskusie o úrovni slovenských kníh z pohľadu ilustrátorov, potrebách a možnostiach malých a väčších vydavateľov, kvalite vzájomnej komunikácie, knižnej typografii ako aj o alternatívnych podobách grafickej úpravy ilustrovaných kníh. Sprievodným podujatím ilustrátorskej konferencie bola spoločná vernisáž dvoch výstav - piešťanský dizajnér Michal Staško predstavil svoju kolekciu sedacích vakov a ilustrátorka Mária Nerádová originálne výtvarné dielo - Slovensko-český obrázkový slovník pre deti.

PIKTO 13

Druhý ročník celoslovenskej ilustrátorskej konferencie v roku 2013 sa uskutočnil s podtitulom Ako prichádzajú ilustrátori o ilúzie: Uplatnenie ilustrátora na trhu práce. V priestoroch mestskej knižnice sa počas dvoch dní takmer päťdesiat ilustrátorov zaoberalo aktuálnymi otázkami v tejto oblasti výtvarného umenia. Cieľom PIKTO13 bolo prostredníctvom prednášok zo sveta profesionálov predstaviť ilustrátorom ich možnosti v komerčnom svete, upozorniť na nevyužité príležitosti či ponúknuť alternatívne možnosti prezentácie. Ako sprievodné podujatie konferencie sa v mestskej knižnici uskutočnila vernisáž dvoch výstav. Na prvej z nich - Sami sebe si prezentovali svoje jedinečné autorské knihy slovenskí výtvarníci Miloš Kopták, Ľuboslav Paľo, Tomáš Klepoch, Matúš Maťátko, Daniela Olejníková, Mária Nerádová a Petra Hilbert. Pod názvom Nový východ Slniečka sa predstavili súťažné návrhy na nový grafický layout, hlavičku a logo najstaršieho detského časopisu na Slovensku. Súčasťou programu bola aj prezentácia najnovšieho vydavateľského počinu značky ASIL - knihy Daniely Olejníkovej - Liek pre Vĺčika.

Newsletter
Detská knižnica