Motýle Piešťan a okolia

Región a odkazy / Piešťany a okolie / Motýle Piešťan a okolia

Piešťany sa nachádzajú na nive rieky Váh, medzi Považským Inovcom a Malými Karpatami. Táto oblasť je zaujímavá svojimi prírodnými krásami, faunou a flόrou. Významnou súčasťou ekosystémov je aj motýlia fauna, ktorá sa vyznačuje veľkou pestrosťou druhov. Vzhľadom ku klimatickým podmienkam v Piešťanoch a neďalekom Považskom Inovci sa tu nachádzajú pomerne zachovalé xerotermné (suché a teplé) biotopy, lúčne až lesné spoločenstvá, ktoré sú domovom ohrozených, zraniteľných, lokálnych a vzácnych druhov v rámci celého Slovenska. Fauna motýľov Piešťan a okolia je bohatá na významné a zaujímavé druhy, ktoré si zasluhujú pozornosť i ochranu.

Dúhovec menší (Apatura ilia)

Dúhovec menší je hojnejší lesný druh. Lieta  v listnatých lesoch, na ich okrajoch, pozdĺž potokov, riek, na lesných cestách. Má jednu generáciu v júni a júli, zriedkavo sa vyskytuje druhá generácia v auguste. Vyskytuje sa v Piešťanoch aj Považskom Inovci.

Hnedáčik nevädzový (Melitaea phoebe)

Zraniteľný, lokálny druh. Žije na lúkach a druhotne ruderálnych spoločenstvách. Má dve generácie, jarnú v máji a júni, letnú v júli a auguste. Vyskytuje sa vzácne v Považskom Inovci, kde je ojedinelý až menej hojný.

Modráčik čiernočiarkavý (Pseudophilotes vicrama)

Zraniteľný xerotermný druh. Lieta na teplých, suchých krovinatých až skalnatých stráňach. Má dve generácie, prvú v máji, druhú v júli a auguste. V Piešťanoch sa vyskytuje vzácne na protipovodňových hrádzach, v Považskom Inovci je častejší.

Pestroň vlkovcový (Zenythia polyxena)

Orientálne sfarbený zraniteľný druh. Obľubuje okraje teplých riedkych lesov, riek, viníc, železničné násypy s porastami vlkovca obyčajného (Aristolochia clematitis). Má jednu generáciu v apríli a máji. Vyskytuje sa veľmi vzácne v Piešťanoch a v Považskom Inovci.

Perlovec malý (Issoria lathonia)

Rozšírený druh. Žije na suchších lúkach, krovinatých stráňach, okrajoch poľných ciest, úhoroch. Má dve generácie, v apríli až júni a v júli až septembri. V Piešťanoch a Považskom Inovci je hojný.

Ostrôžkar brestový (Satyrium w-album)

Zraniteľný lesný druh. Lieta na okrajoch listnatých lesov, lesných ciest, na rúbaniskách. Má jednu generáciu v júni až auguste. V Považskom Inovci je miestami rozšírený, ale vcelku vzácny.

Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne)

Zraniteľný, ale rozšírený druh. Žije na lesných lúkach, rúbaniskách, v riedkych listnatých lesoch. Má jednu generáciu v máji až júli. Vyskytuje sa v celom pohorí Považského Inovca.

Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)

Zraniteľný hygrofilný druh. Obľubuje vlhké lúky, prameniská, trávnaté brehové porasty potokov, vlhké jarky. Má dve generácie, prvú v máji a júni, druhú v júli až septembri. Vyskytuje sa v Piešťanoch aj v Považskom Inovci.

Modráčik Rebelov (Maculinea rebeli)

Zraniteľný a lokálny xerotermný druh. Lieta na teplých lúkach a stráňach v jednej generácii v júni a júli. V Považskom Inovci je vzácny.

Súmračník stepný (Pyrgus armoricanus)

Lokálny a vzácny xerotermný druh. Žije na teplých slnečných stráňach a lúkach. Má dve generácie, jarnú v máji a júni, letnú v júli až septembri. V Piešťanoch sa vyskytuje pravidelne, v Považskom Inovci je vzácny.

Autor textu a fotografií: Roman Tibenský

Newsletter
Detská knižnica