Neposlušná čiara

Región a odkazy / Piešťany a okolie / Neposlušná čiara

Budova bývalého Riaditeľstva kúpeľov

Najstaršia funkčná budova v meste - pôvodne Panský hostinec, dlhé obdobie administratívna budova Riaditeľstva kúpeľov. Dnešný nejednotný výzor vznikol v dôsledku niekoľkých prestavieb vykonaných viacerými známymi i neznámymi architektmi. 

Bezovec - Františkova vila

Začiatky tejto pozoruhodnej historickej budovy siahajú už pred rok 1806. Meno dostala po majiteľovi piešťanských kúpeľov, grófovi Františkovi Erdödym, v čase prestavby pôvodného kasína na obytnú vilu v roku 1895.

Reliéfy na začiatku neposlušnej čiary

Autorom reliéfov je Patrik Kovačovský. V rámci reliéfu sú vyobrazené dva motívy, Zoborská listina a Fraeunfeldov plán. Dokument z roku 1113 predstavuje prvý známy zemepisný, miestopisný a sídelný súpis jednotlivých lokalít na území západného, časti stredného a severného Slovenska. Listina uvádza 22 väčších a 13 menších majetkových komplexov kláštora. Frauenfeldov plán je dobový dokument, ktorý bol vyhotovený ako litografia v roku 1824. Zachytáva topografiu kúpeľnej osady Teplice a časť Kúpeľného ostrova.

Fontána Príbeh prameňov

Bola realizovaná podľa návrhu architektov Bohuslava Perneckého, Anny Perneckej, Marianny Bogyovej a Denisy Krupovej ako súčasť pešej zóny. Fontána rozpráva o liečivých prameňoch v priestore Váhu. Je koncipovaná tak, aby sa do nej dalo vstúpiť, aby vytvárala pocit radosti z vody, z jej energie a pozitívneho vplyvu na človeka.

Socha s motívom páva

Táto socha výtvarne dotvára fontánu Príbeh prameňov a vnáša do nej praktickú funkciu – okoloidúci sa z nej môžu napiť. Jej autorom je sochár Bohuš Kubinský.

Lipa k 100. výročiu Rotary International

Lipa bola pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Rotary International v roku 2004 venovaná mestu Piešťany piešťanským Rotary Clubom. Rotary International je celosvetové spoločenstvo vedúcich osobností rôznych profesií, ktorí poskytujú humanitné služby a pomoc, podporujú a dodržiavajú vysoké etické zásady vo všetkých oblastiach života a napomáhajú šíreniu dobrej vôle, vzájomného porozumenia a mieru vo svete. Piešťanský Rotary Club vznikol v roku 1992. Usporadúva viaceré pravidelné akcie, benefi čné koncerty, vianočné čaje, reprezentačné plesy, z ktorých výťažky používa na humanitárnu činnosť.

Meteorologický stĺp

Liatinový objekt z prelomu 19. a 20. storočia, postavený v historizujúcom štýle.

Vila Astória

Medzivojnový penzión s miestnosťami pre ubytovanie klientov, s lekárskym pracoviskom, bytom majiteľa - lekára a niekoľkými obchodnými miestnosťami postavili v roku 1927 podľa projektu architekta A. Slatinského.

Kúpeľná komisia – PIC

Budova bola postavená v rokoch 1924 - 1925 podľa návrhu v Piešťanoch žijúceho architekta S. Brescianiho. Neskôr bola upravovaná podľa projektu architektonickej kancelárie J. Merganc - O. Klimeš. Eklekticky stvárnené hlavné priečelie v mnohom anticipuje o polstoročie mladšiu postmodernu. V súčasnosti sídli v budove už niekoľko rokov Piešťanské informačné centrum.

Hron a Vila Klára

Oba objekty boli vybudované na návrh architekta A. Leitersdorfa. Hron, pôvodne známy pod menom Dr. Müller, postavili v roku 1927, Kláru v roku 1928. Dnes sa v budove nachádza kaviareň a obchodíky s upomienkovými predmetmi. Objekty majú viacero znakov avantgardnej dobovej architektúry.

Hotel Slovan

Liečebný dom, pôvodne funkčný hotel nazvaný Grand Hotel Royal, postavili v roku 1906 podľa projektu architekta A. Oberländera. Bola to prvá veľká hotelová stavba v Piešťanoch s kapacitou 160 lôžok a s bohato dimenzovanými jedálenskými, spoločenskými a ďalšími potrebnými priestormi a terasami. Od roku 1986, kedy objekt uzatvorili, sa uvažuje o obnove pamiatky.

Vila Alexander

Realizovali ju v roku 1912 podľa projektu architektov H. Böhma a Á. Hegedüsa. Na priečeliach sa uplatňuje široká paleta materiálov - kameň, betón, tehla, omietka, sklo, drevo, kov. Vzhľad exteriéru naznačuje smerovanie od secesie k individualistickej moderne.

Milenci

Súsošie odliate do bronzu je dielom akademického sochára Alexandra Trizuljaka (1921-1990). Skulptúra je situovaná v Sade A. Kmeťa a do Piešťan sa dostala v roku 1961. 

Súbor penziónov Berlin (Dr. Cmunt), Anna, Erna, Paula, Lívia, Riviéra

Vznikol na konci dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia – počas rokov 1927 – 1930 podľa projektov S. Brescianiho (Dr. Cmunt), F. Weinwurma a A. Szönyiho (Anna, Riviéra), G. Gerendaya (Erna), A. Slatinského (Paula), Weinwurma a Vécseiho (Lívia). Atraktívna poloha dopomohla súboru k reputácii plenérovej expozície medzivojnovej architektúry.

Kúpeľná kaplnka

Bola postavená v roku 1897 v neogotickom slohu a slúžila predovšetkým pre potreby kúpeľných hostí. Vznikla za čias Ľudovíta Wintera a je zasvätená Božskému srdcu Ježišovmu.

Vila Löger

Hrázdená stavba, pochádzajúca od neznámeho autora, reprezentuje romantický, tzv. kúpeľný štýl posledných desaťročí 19. storočia. Je pozostatkom malebnej, romantickej zástavby voľakedajšieho Kráľovského riadku. Pôvabný arkier na hlavnom priečelí je najstarším zachovaným arkierom v Piešťanoch.

Nemocnica

Vznikla po druhej svetovej vojne spojením a úpravami dvoch medzivojnových sanatórií - Špeciálneho sanatória dr. Schmidta a dr.Weisza a Palace sanatória dr. Brežného. Úpravy súvisiace so vznikom a prevádzkou nemocnice sa uskutočnili na začiatku 21. storočia a rešpektovali puristický charakter fasád Špeciálneho sanatória. Znehodnotili však funkcionalistické fasády Sanatória dr. Brežného.

Kolonádový most

Železobetónový promenádny most, známy tiež ako Sklený či Kolonádový, bol postavený v rokoch 1931 - 1933 podľa projektu architekta Emila Belluša. Predmostie krášli svetoznáma socha Barlolamača v nadživotnej veľkosti od bratislavského sochára Roberta Kühmayera. Na priečeliach mosta sú dva nápisy - názov oslavnej básne Adama Trajana – Saluberrimae Pistinienses Thermae (Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele) a nápis prevzatý z biblie – Surge et ambula (Vstaň a choď).

Newsletter
Detská knižnica