Piešťanské vychádzky

Región a odkazy / Piešťany a okolie / Piešťanské vychádzky

Slávne piešťanské kúpele
Piešťany sú svetoznáme predovšetkým vďaka svojim kúpeľom, zameraným na liečbu ochorení pohybového aparátu. Prvé kúpeľné domy – Napoleonské kúpele, ktoré sa využívajú dodnes, boli postavené na začiatku 19. storočia. Skutočný rozmach kúpeľov však nastal až po ich prenajatí rodinou Winterovcov, vďaka ktorým sa stali medzinárodne navštevovanými. Piešťanské kúpele sú moderne vybudovaným areálom s hotelmi a kúpeľnými zariadeniami v malebnom prostredí Kúpeľného ostrova i v centre mesta. Na Kúpeľnom ostrove sa nachádza súbor historických objektov, medzi ktoré patrí napríklad liečebný dom Thermia Palace či Balneoterapia Irma. Hotel Thermia Palace, vybudovaný v secesnom štýle, je architektonickým skvostom kúpeľov. V severnej časti Kúpeľného ostrova sa vyníma Balnea centrum, moderný komplex budov Balnea Esplanade, Balnea Palace, Balnea Splendid a Balnea Grand.

Po stopách dávnej minulosti

Nádherný pohľad sa naskytne každému, kto vystúpi na vrch Kostolec, ktorý sa týči nad obcou Ducové. Od polovice 9. do 10. storočia bol sídlom veľkomoravského veľmoža. Dávne časy dnes pripomínajú konzervované múry objektov rotundy, obytných i hospodárskych priestorov, ktoré obopína rekonštruované palisádové opevnenie. Táto archeologická pamiatka v prírode sa nachádza 7 km na severovýchod od Piešťan. Organizačne patrí rotunda v Ducovom pod Balneologické múzeum v Piešťanoch ako jedna z jeho expozícií. Lokalita je národnou kultúrnou pamiatkou.

Obrázky z dediny

Na úpätí Malých Karpát, 5 km od Piešťan, sa nachádza obec Krakovany, kde môžete nájsť súkromné etnografi cké múzeum Za Krakovskú bránu. Ak ste zvedaví, čo všetko sa skrýva za jeho bránami, radi vás tu privítajú a umožnia vám nazrieť do minulosti. Celá expozícia múzea dokumentuje život nielen obyvateľov obce Krakovany, ale aj priľahlých dedín.

O cestách veľkého cestovateľa
Ak navštívite vyše 600 rokov staré mesto Vrbové, na každom kroku sa stretnete s jeho bohatou históriou. Medzi významné historické a kultúrne pamiatky patrí gotický Kostol sv. Martina z 12. storočia, „šikmá veža“ - zvonica s odklonom od zvislej osi o 99 cm z roku 1835, evanjelický kostol z roku 1929 či židovská synagóga z roku 1883, postavená v orientálnom štýle. Zaujímavý je aj moderný kostol (kapacita 1 000 ľudí) z roku 1997 zasvätený sv. Gorazdovi, prvému slovenskému svätcovi. Okrem týchto pamätihodností možno vo Vrbovom obdivovať aj budovu renesančnej kúrie z konca 17. storočia. Dali ju postaviť predkovia slávneho cestovateľa a dobrodruha Mórica Beňovského, ktorý sa v tomto dome v roku 1746 narodil. Šľachtická kúria je situovaná v radovej uličnej zástavbe na rozhraní Námestia slobody a Beňovského ulice. Od roku 1873 bola sídlom Prvej slovenskej banky, neskôr učňovskej školy. Po druhej svetovej vojne prešla do majetku Mesta Vrbové. Po rekonštrukcii sa začala využívať na kultúrne účely - mestská knižnica, historická expozícia.

Vo vodách Sĺňavy
Vodná nádrž Sĺňava vznikla prehradením rieky Váh koncom 50. rokov 20. storočia. Vďaka priaznivým klimatickým podmienkam, ktoré súvisia s termálnymi prameňmi, patrí Sĺňava medzi najvýznamnejšie zimoviská vodného vtáctva na Slovensku. Na Vtáčom ostrove uprostred Sĺňavy, ktorý možno vidieť počas plavby výletnou loďou, každoročne vyhniezdi niekoľko tisíc párov čajok smejivých. Zaujímavosťou je, že práve tu po prvýkrát na Slovensku zahniezdila aj veľká čajka bielohlavá a čajka sivá. Najväčšiu pozornosť si však zasluhuje hniezdna kolónia rybára. Atrakciou pre turistov sú majestátne labute hrbozobé, ktoré sa najradšej zhromažďujú pod Kolonádovým mostom. V zimných mesiacoch sa k nim pripájajú aj divé kačice.V roku 1980 bola Sĺňava vyhlásená za chránené územie.

Z vojenskej histórie
V priestoroch bývalého vojenského letiska v Piešťanoch sa nachádza Vojenské historické múzeum, ktoré je súčasťou Vojenského historického ústavu. Expozícia predstavuje vojenskú techniku z výzbroje Československej armády od roku 1945 do roku 1992. Múzeum na svojej obrovskej ploche návštevníkom ponúka možnosť vzhliadnuť vyše sto kusov ťažkej i ľahkej techniky, lietadlá i vrtuľníky. Vystavené sú na voľnej ploche a v troch bývalých hangároch.

Ako žili hradní páni
Priamo nad obcou Beckov, na strmom 70m vysokom brale vo výške 245m sa vypína rozľahlá zrúcanina v minulosti mohutného pohraničného strážneho hradu, ktorý sa spomína už v Anonymovej kronike z prelomu 12. a 13. storočia. Pôvodne bol gotickým hradom, neskôr prestavaný na renesančné panské sídlo. Každý z jeho majiteľov (Matúš Čák Trenčiansky, Ctiborovci, Bánfi ovci) podnikol na hrade významné stavebné úpravy. Beckovský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou.

Po stopách Ľudovíta Wintera

Predstavenie osobnosti (formou projekcie v Piešťanskom informačnom cenre), ktorá významnou mierou prispela k rozvoju piešťanských kúpeľov na prelome 19. a 20. storočia. Poučná vychádzka bude sledovať predovšetkým architektonické a umelecké pamiatky, ktoré boli postavené v ére rozkvetu kúpeľov, zakladajúca osobnosť kúpeľov môže byť predstavená aj čítaním zo spomienkovej knihy Ľudovíta Wintera. Na tejto vychádzke sa deti dozvedia aj všetko podstatné o fenoméne, ktorý preslávil mesto Piešťany. Budú počúvať povesť, dozvedia sa historické fakty, spoznajú liečebné minerálne pramene, kúpeľné domy a jeden z nich aj navštívia.

Newsletter
Detská knižnica