Zlatá stuha 2015

obrázokobrázok

Typ podujatia
výstava, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
03. 05. 2016 - 22. 05. 2016 | Dom umenia Piešťany
25. 05. 2016 - 15. 06. 2016 | Centrum voľného času Drahovce

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
RTVS
České centrum Bratislava
Česká sekce IBBY
Dom umenia Piešťany

Popis
Zlatá stuha 2015
Výročná cena Zlatá stuha hodnotí počiny v oblasti knižnej tvorby pre deti a mládež. Jej poslaním je upriamiť pozornosť na tvorivé prístupy v niekoľkých kategóriách a vyjadriť tak kultúrnu a spoločenskú prestíž kníh pre deti a mládež, ktoré si to zaslúžia.

Cena pozostáva z niekoľkých častí a je rozdelená do nasledujúcich kategórií:
1. Literárna časť: beletria pre deti, beletria pre mládež, literatúra faktu pre deti a mládež, teória a kritika literatúry (umenia) pre deti a mládež
2. Výtvarná časť: knihy pre mladšie deti, knihy pre staršie deti a mládež, literatúra faktu pre deti a mládež, výtvarný počin roka
3. Prekladová časť: beletria pre deti, beletria pre mládež, literatúra faktu pre deti a mládež, komiks pre deti a mládež

Cena sa ako jediná špecializuje na detskú a mládežnícku literatúru a udeľuje sa už dvadsať rokov. Knihy vyberá starostlivo vybraná porota odborníkov na danú tému. Cena je garantom kvality a pomáha rodičom, pedagógom, alebo knihovníkom ľahšie sa orientovať na súčasnom pestrom knižnom trhu.
Súčasťou ceny je putovná výstava ilustrácií nominovaných tvorcov. Jej úlohou je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a pozitívneho vzťahu ku knihám.
Vyhlasovateľom ceny je Česká sekcia IBBY – Spoločnosť priateľov knihy pre mládež, v spolupráci s Klubom ilustrátorov detskej knihy, Obcou prekladateľov, Národným pedagogický múzeom, Knižnicou J. A. Komenského a Pamätníkom národného písomníctva.

Newsletter
Detská knižnica