obrázok

Poď z ulice do knižnice VI.

Dátum: 01. 06. 2021 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Schopnosť čítať je zručnosť dôležitá pre školskú úspešnosť vo všetkých oblastiach štúdia a na všetkých úrovniach vzdelávania - slabá čitateľská gramotnosť znižuje efektívnosť učenia sa. Pretrvávajúce obdobie koronakrízy negatívne ovplyvňuje vzdelávanie detí a mládeže a v súvislosti s tým aj čitateľskú gramotnosť. Cieľom VI. ročníka projektu Poď z ulice do knižnice je preto podpora čítania, zlepšenie čitateľských schopností detí a mládeže, získanie, udržanie a výchova čitateľov už od útleho veku, zníženie negatívneho vplyvu koronakrízy, aktívna spolupráca s MŠ, ZŠ, školskými klubmi i rodičmi.

Najmenšie deti a ich rodičov pozveme na cyklus podujatí Batoláriá v knižnici alebo čo sa v detstve naučíš.... Pre deti MŠ zrealizujeme celoslovenskú výtvarnú súťaž, pre pedagógov MŠ pripravíme seminár v oblasti inovatívneho vzdelávania. V roku koronakrízy sa kvôli opatreniam prerušila spolupráca so školami. Preto znova nadviažeme partnerstvá so školskými klubmi, ktorým v cykle Poďme, deti, do divadla dáme možnosť nahliadnuť do divadelného sveta prostredníctvom dramatizácií, workshopov a výstav. Zapojíme ich aj do cyklu tvorivých dielní a literárno-výtvarných workshopov Tvor si s knihou. Novinkou v tomto ročníku bude hravý čitateľský klub, do ktorého pozveme detí, ktoré radi čítajú. Aj v tomto roku pripravíme letné tvorivé tábory s literárno-dramatickou výchovou a zábavno-náučnými aktivitami - Kreatívnu knižnicu.
Pozornosť zameriame aj na rozvoj kompetencií rodičov, na interaktívnych vzdelávacích workshopoch z cyklu Učíme sa čítať knihy ich povzbudíme k aktívnemu využívaniu knižnice, správnemu pracovaniu s knihami podporujúcimi rozvoj verbálnych schopností a fantázie detí, ponúkneme im priestory na stretávanie sa s inými rodičmi. Tvorivé čítania z cyklu Číta a tvorí celá rodina budú nastavené tak, aby zaujali deti i rodičov, ktorí budú tráviť čas spoločne. Tak budú utužovať rodinné vzťahy v príjemnom prostredí knižnice a zároveň budovať pozitívny vzťah ku knihe a rozvíjať osobnostný potenciál detí.

Projekt prebieha od mája 2021 do apríla 2022, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica