Moja rodina

V rámci projektu Poď z ulice do knižnice IV. vyhlásila v roku 2019 Mestská knižnica mesta Piešťany celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti materských škôl s názvom Moja rodina Ako názov súťaže napovedá, jej témou bolo znázorniť rodinu. Siahli sme po tejto téme, pretože veríme, že rodina je prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Rodina je miesto, kde sa rodia a utvárajú prvé medziľudské vzťahy. Rodina znamená patriť k sebe navzájom.... 

Nás zaujímal práve pohľad detí na dnešnú rodinu. Potešilo nás, že súťažné práce znázorňovali spoločné zážitky -  to, ako deti trávia čas s rodičmi a súrodencami na výletoch, v prírode. Spolu ako rodina.

Do súťaže bolo zaslaných 681 súťažných prác zo 124 materských škôl z celého Slovenska: Bratislavy, Trnavy, Piešťan, Sládkovičova, Topoľčian, Nového Mesta nad Váhom, Púchova, Serede, Pezinku, Skalice, Chtelnice, Považskej Bystrice, Trenčína, Hurbanova, Ilavy, Hlohovca, Bytče, Levíc, Komárna a mnohí ďalší. Porota v zložení: výtvarná pedagogička Mgr. Julie Džambazovič, kultúrna pracovníčka a režisérka ochotníckeho divadla Mgr. Blanka Kollárová a referentka oddelenia sociálnych a školských služieb Mestského úradu Piešťany PhDr. Jolana Podobová vyberala víťazov v dvoch kategóriách – kategórii jednotlivcov a v kategórii kolektívnych prác.

Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili ocenené deti a pedagógovia zo Starého Tekova, Trenčína, Bratislavy, Piešťan i Krakovian. Prácu poroty zhodnotila Mgr. Blanka Kollárová, podujatím nás sprevádzala bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková. Ceny víťazom odovzdala riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany Ing. Margita Galová.

Program spestrili predškoláci zo ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom, ktorí vystúpili s folklórnym pásmom „Zahrajme sa na jarmok“. Účastníkov podujatia na záver zabavilo divadelné predstavenie Kozliatka v podaní divadla KBT.

Víťazné a ocenené práce boli po vyhodnotení vystavené v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany.

 

Viac informácií tu.

Newsletter
Detská knižnica