Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona

Naša činnosť / Literárne a výtvarné súťaže / Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona

Pri príležitosti Roka slovenského divadla 2020 a v rámci festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník sme spolu s partnermi (Mesto Piešťany, RTVS, Literárne informačné centrum - časopis Slniečko, BIBIANA, medzinárodným dom umenia pre deti v Bratislave, vydavateľstvá Buvik, Trio Publishing, Slovart, Perfekt, Albatros, SPN – Mladé letá, MarDur, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Městská knihovna v Praze) vyhlásili medzinárodnú výtvarnú súťaž určenú pre žiakov 1.-5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ.

Úlohou žiakov je namaľovať alebo inak stvárniť zážitok z divadelného predstavenia ľubovoľnou technikou vo formáte A3. Pôvodný termín uzávierky súťaže bol určený na 9. apríla 2020, z dôvodu pandémie koronavírusu bol však presunutý na 30. októbra 2020.

Viac informácií tu.

Newsletter
Detská knižnica