Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona

Naša činnosť / Literárne a výtvarné súťaže / Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona

Pri príležitosti Roka slovenského divadla 2020 a v rámci XI. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. sme spolu s partnermi (Mesto Piešťany, RTVS, Literárne informačné centrum - časopis Slniečko, BIBIANA, medzinárodným dom umenia pre deti v Bratislave, vydavateľstvá Buvik, Trio Publishing, Slovart, Perfekt, Albatros, SPN – Mladé letá, MarDur, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Městská knihovna v Praze) vyhlásili medzinárodnú výtvarnú súťaž určenú pre žiakov 1.-5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ.

Úlohou žiakov bolo namaľovať alebo inak stvárniť zážitok z divadelného predstavenia ľubovoľnou technikou. Pôvodný termín uzávierky súťaže (apríl) bol z dôvodu pandémie koronavírusu bol presunutý október. Do súťaže sa zapojilo 463 detí zo 72 škôl na Slovensku a v Čechách.

V novembri prebehlo hodnotenie prác odbornou porotou zloženou z významných slovenských ilustrátorov - Martina Matlovičová, Bystrík Vančo, Simona Čechová. Porota vybrala najlepšie práce a udelila ceny deťom zo škôl z miest a obcí: Žarnovica, Trenčianska Teplá, Sedliská, Huncovce, Hurbanovo, Bratislava, Svit, Košice, Prešov, Nižná Myšľa, Nitrianske Pravno. Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s kultúrnym programom a vernisážou výstavy ocenených prác sa uskutočnilo 9. decembra 2020.

Výsledky súťaže nájdete tu.

Newsletter
Detská knižnica