Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona

Zázračné divadlo

Medzinárodná výtvarná súťaž pre žiakov 1.-5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020.

Téma výtvarnej súťaže:

Namaľujte alebo ináč stvárnite váš zážitok z divadelného predstavenia ľubovoľnou technikou vo formáte A3. Môže to byť rozprávka, animovaný film, alebo bábkové predstavenie, ktoré ste videli možno v bábkovom divadle, v knižnici alebo si ho zahráte vy v škole, len tak, pre radosť.

Stačí si na ruku natiahnuť rukavičku, stať si pred deti a tajomne začať: Stratil dedko rukavičku... alebo Ako psíček a mačička piekli tortu...

Tešíme sa na vaše obrázky.

Súťažné kategórie sú nasledovné:

1. kategória: žiaci ZUŠ

2. kategória: žiaci základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov.

Podmienky súťaže:

Jeden žiak alebo kolektív môže poslať do súťaže iba jeden obrázok, malú plastiku alebo plagát. Ak maľujete stierateľným materiálom, treba obrázok zafixovať, aby sa neznehodnotil. Obrázky  neprelamujte, na zadnej strane riadne označte a uveďte súťažnú kategóriu. Ak do súťaže prihlasujete kolektívne dielko, uveďte údaje o Vašom pedagógovi v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, názov a adresu školského zariadenia. Ak žiak súťaží ako jednotlivec, tak okrem údajov o pedagógovi uveďte aj meno, priezvisko a vek žiaka.

Spolu so súťažným dielkom nám prosím nezabudnite doručiť podpísané súhlasy so spracúvaním osobných údajov pedagóga a tiež zákonného zástupcu žiaka, v prípade že žiak súťaží ako jednotlivec. 

Uzávierka súťaže: 30. október 2020

Obrázky posielajte poštou alebo ich môžete priniesť do knižnice aj osobne na adresu:

Mestská knižnica, Školská 19, 921 01 Piešťany

Autorov ocenených prác pozveme na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční koncom novembra 2020.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník.

Newsletter
Detská knižnica