Neodíď nám, rozprávočka...

Naša činnosť / Literárne a výtvarné súťaže / Neodíď nám, rozprávočka...

V roku 2016 uplynulo 90 rokov od prvého vysielania Slovenského rozhlasu a zároveň 60 rokov od začiatku vysielania Slovenskej televízie. Pri tejto príležitosti pripravila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom – časopisom Slniečko, vydavateľstvom Buvik a RTVS výtvarnú súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ, ŠKD, špeciálnych ZŠ a ZUŠ. Deti mali za úlohu ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku alebo povesť. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, prvá bola určená žiakom ZUŠ a druhá kategória deťom ZŠ, ŠKD a ŠZŠ. Do súťaže sa zapojilo 724 detí zo 64 škôl z celého Slovenska. Výtvarné práce hodnotila odborná porota v zložení známych slovenských ilustrátorov - Martiny Matlovičovej, Vladimíra Krála a Tomáša Klepocha.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 20. mája počas IX. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Víťazi v jednotlivých kategóriách získali hodnotné ceny - víkendový rodinný pobyt v hoteli Zuckmann Villa v Piešťanoch, rodinný vstup do akvaparku Relax Spa Centrum v Trnave, romantickú jazdu kočom, ako aj knižné ceny a iné odmeny. Ocenenia autorom víťazných prác odovzdali zástupcovia organizátorov súťaže - Ľubica Kepštová za Literárne informačné centrum a Mária Števková z vydavateľstva Buvik. Podujatím sprevádzal moderátor Michal Nikodem v prestrojení za slávneho  rozprávkara Hansa Christiana Andersena a svojím predstavením Elá Hop! ho spestrilo pezinské divadlo PIKI.

Newsletter
Detská knižnica