Ako hravo čítať

Naša činnosť / Semináre / Ako hravo čítať

10. novembra 2015 sa v priestoroch knižnice uskutočnil celoslovenský seminár pre pedagógov a knihovníkov, ktorý pripravila nezisková organizácia Osmijanko v spolupráci s Literárnym informačným centrom Bratislava a našou knižnicou.

Program seminára  pozostával z prednášok aj praktických lekcií tvorivej práce s textom v knihách. Seminár otvorila riaditeľka n.o. Osmijanko Miroslava Biznárová, ktorá odprezentovala 12. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže “Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!“, ako aj novú knihu HRAvo čítame S OSMIJANKOM o školských záhadách.

Príspevok Evy Pršovej z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bol venovaný dôvodom, prečo majú deti čítať.

So skúsenosťami s tvorivou dramatikou za hranicami sa podelila lektorka pražského dramacentra a absolventka Katedry výchovnej dramatiky DAMU v Prahe Denisa Tchelidze. Počas ukážkovej lekcie s deťmi z CVČ Drahovce na základe literárneho diela austrálskeho autora Shaun Than Stratená vec názorne predviedla,  ako sa dá pútavo a hravo oboznámiť deti s knihou.

Program pokračoval príspevkom zástupkyne šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubice Kepštovej o tom, ako literárno-zábavné rubriky tohto periodika napomáhajú na ceste k spoľahlivej orientácii v hodnotnej literatúre pre deti a mládež.

Záver seminára patril tvorivej dielni zameranej na prácu s knihou J. C. Hronského Smelý zajko, do ktorej sa zapojili samotní účastníci seminára. Lektorka pre tvorivú dramatiku a umelecký prednes Eliška Sadíleková im zároveň porozprávala, ako inscenovanie Zajkovho putovania a iné kreatívne aktivity motivujú malého čitateľa k vytvoreniu a uvedomeniu si vlastnej životnej cesty a hodnotových a charakterových vlastností.

Newsletter
Detská knižnica