Vidíš ten náš vŕšok?

Naša činnosť / Semináre / Vidíš ten náš vŕšok?

Mestská knižnica mesta Piešťany a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave si na 23. mája 2019 o 10.00 pripravila seminár pod vedením lektorky Mgr. Timotey Vráblovej, CSc. Seminár, určený pre pedagógov, pracovníkov školských knižníc a centier voľného času, bol zameraný na kľúčovú tému rozvíjania kultivovaného čítania, dešifrovania a budovania spoločného symbolického jazyka prostredníctvom povestí. Deti i dospelá populácia v súčasnosti zdoláva závažnú bariéru, ktorá bráni nielen vnútornému rastu človeka ako takého, ale v samotnom vzdelávacom procese aj hlbšiemu porozumeniu  literárnych textov. Práve tejto téme sa lektorka venovala. Na seminári, ktorý bol sprievodným podujatím projektu Zlatá priadka Mária Ďuríčková, sa zúčastnilo 10 účastníkov. Seminár finančne podporil Fond na podporu umenia.  

Newsletter
Detská knižnica