Deň pre detskú knihu

Naša činnosť / Semináre / Deň pre detskú knihu

Vo štvrtok 11. októbra 2018 sa v priestoroch knižnice uskutočnil celoslovenský seminár s názvom Deň pre detskú knihu. Ten svojím zameraním a kvalitným programom upriamil pozornosť pedagógov a knihovníkov z celého Slovenska do viacerých oblastí detského čitateľstva. Účastníci ocenili príspevky z viacerých oblasti rozvoja detského čitateľstva, ktoré na seminári odzneli, ako i možnosť vyskúšať si tvorbu literárnej lekcie s použitím prostriedkov tvorivej dramatiky.

Podarilo sa nám zabezpečiť popredných lektorov z oblasti práce z literárnym textom či z oblasti výskumu v oblasti čítania detí.

Vysokoškolská pedagogička Filozofickej fakulty Univerzity Komenského PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., odprezentovala najnovšie poznatky z vedeckého výskumu zaoberajúceho sa procesom čítania ako veľkým tajomstvom mozgu. Priblížila nové technológie ako eye-tracking, funkčné zobrazovacie metódy fMRI a zdôraznila negatívny vplyv vizuálnych médií na rozvoj kognitívneho myslenia u detí. 

 Mgr. Miroslava Biznárová z neziskovej organizácie OSMIJANKO predstavila celoslovenský čitateľský projekt Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! alebo Osmijankova literárna záhrada, ktorý už 15 rokov cielene oslovuje  školské kolektívy, ale i knižnice, celoslovenskou čitateľskou súťažou a putovnou výstavou. V rámci týchto dvoch programov ponúka priestor na tvorivé a hravé čítanie obohacujúce proces čítania o plnohodnotný umelecký zážitok z prežitého – literatúru v akcii. 

Doc. Marušák z pražskej DAMU a Mgr. Barbora Jurinová z EDUdramy praktickými workshopmi ponúkli účastníkom priestor na vyskúšanie si literatúry na vlastnej koži. Stavba literárnej lekcie, jej kompozícia, postavené na konkrétnom  literárnom diele umožnila pedagógom a knihovníkom vyskúšať si prostriedky tvorivej dramatiky naživo, aby ich do svojej práce s detským čitateľom, zakomponovali , a to najmä pri tvorbe kreatívnych programov.

Metodička pre tvorivú dramatiku Mgr. Eliška Sadíleková účastníkom semináru pomohla zdokonaliť sa v práci s výrazovými prostriedkami verbálneho prejavu a využití pohybu, gesta, rekvizít na zatraktívnenie a obohatenie čítania.

Na seminári Deň pre detskú knihu sa zúčastnilo 66 pracovníkov z knižníc, materských, základných i stredných škôl z celého Slovenska. Zrealizovaním semináru sme dali možnosť knižničným a pedagogickým pracovníkom obohatiť sa o nové teoretické poznatky i praktické skúsenosti a prispeli sme tým k ich vzdelávaniu, ktoré môžu využiť pri práci so žiakmi a čitateľmi.

Deň pre detskú knihu - digitálna kronika

Newsletter
Detská knižnica