O tvorivej dramatike trochu inak

Naša činnosť / Semináre / O tvorivej dramatike trochu inak

V rámci projektu Spoznajme sa trochu inak zrealizovala knižnica 29. novembra 2018 seminár určený predovšetkým knižničným pracovníkom a pedagógom. Odborný workshop pod vedením lektorky Radky Kukurugyovej bol tematicky zameraný na inakosť a jej prezentovanie deťom v podobe rôznych vzdelávacích a náučných aktivít. Na seminári sa zúčastnilo 13 účastníkov.

Newsletter
Detská knižnica