Študovňa

Návštevníci knižnice môžu popri štandardných výpožičných službách využívať priestory študovne, nachádzajúcej sa na 2. poschodí budovy. Okrem miesta na nerušené štúdium knižných dokumentov, dennej tlače a časopisov ponúka možnosť Wi-Fi pripojenia vlastného prenosného zariadenia (notebooku).
Študovňa je voľne prístupná čitateľom i verejnosti denne počas otváracích hodín knižnice.

Newsletter
Detská knižnica