IT Praktikum

Event type
seminar, for retiree

Date, time and place of event
12. 10. 2005 o 08.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Vzdelávacia aktivita zameraná na získanie, zvýšenie a obnovenie zručností a znalostí práce s PC a informačnými technológiami.

Newsletter
Detská knižnica