Remains of Piestany and surroundings

Region and Links / Monuments
Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Permanent exposition on Beckov history is installed in the Amber family Renaissance manor.
  V Nitre sa nachádza spolu 6 archeologických lokalít, ktoré dokladujú prvopočiatky vývinu osídlenia a života v Nitre a a...
  V Nitre sa nachádza spolu 6 archeologických lokalít, ktoré dokladujú prvopočiatky vývinu osídlenia a života v Nitre a a...
  Archeologická lokalita Nitra - Zobor: Mohutné halštattské a slovanské hradisko na vrchu Zobor dominovalo rozsiahlym...
  Okolie Trenčína nesie stopy pôsobenia sv. Cyrila a Metoda. V liste zoborského opátstva sa spomína, že na ceste Vrbové -...
  The beginnings of the remarkable historical building Bezovec - František´s Villa date from before 1806, the building...
  Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov. Stojí na travertínovej kope nad mestom....
  Existoval už v 9. stor. ako stredisko slovanského kmeňa. R. 1434 sa stal kráľovským sídlom a súčasne románsky objekt...
  The sculptor A. Trizuljak made this statue as a monument of the first plain - air exhibition of plastics in the...
  Na pravom brehu Váhu, v blízkosti Nového Mesta nad Váhom sa zachoval renesančný kaštieľ z druhej polovice 17. storočia...
  The building was constructed to a design by the architect S. Bresciani, currently living in Piešťany, between the years...
  The work of the sculptor V. Vavro, in 1992 the bust was placed on the house of Ivan Stodola in which this doctor,...
  The one of the most significant examples of eclecticism in Piestany. The building ´s conversion was designed by the...
  The castle is an opportunity for a pleasant walk, its history goes back to the 13th century, when the castle belonged...
  Na samom počiatku 90.-tych rokov 20. storočia zmizla z Rádiového vrchu jedna zo znakových architektúr medzivojnových...
  Kostol Všetkých svätých stojí na hradisku uprostred cintorína vo výške 186 m nad morom, nad cestou spomínanou aj v...
  Dom na Podzámskej ulici č. 14 v Hlohovci je dvojpodlažná budova s dvoma vchodmi a kamenným ostením. Miestnosti a chodby...
  Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského je budova, kde sa v minulosti nachádzal služobný byt hudobného skladateľa,...
  Nie je isté, či sa obec spomína už v Zoborskej listine a či Debret sú Drahovce. Isté je, že dedina patrila roku 1309...
  Jednoloďové pozdĺžne kostolíky s kvadratickou alebo polvalcovou svätyňou, na východe a na západe často s emporou aj s...
1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Records from 1 to 21 of 175
Newsletter
Detská knižnica