Remains of Piestany and surroundings

Region and Links / Monuments
Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  A listed cultural sight. The hotel was built in 1912 to a design by the architect Richard Scheibner. It is an art...
  The complex was proposed for a nomination into the World List of Modern Movement Sights. These two neighbouring...
  V najstaršej zachovanej uhorskej kronike, kt. autorom je niekdajší notár uhorského kráľa Belu III., neznámeho mena,...
  Kedže leží na pomerne ľahko prístupnom kopci, jeho obranu stále zdokonal'ovali. Vstup do hradu bol strážený dvoma...
  The castle Červený kameň is stretched at the rise of the village Častá, there were already references to this royal...
  The ruins of the castle can be found in the bramble bush north of the village Dobrá Voda. The castle was originally...
  Iné názvy:Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský hrad, Konrádov Kameň, Korlathkeu (1324), Korlathkw (1399)...
  Zvyšky zrúcaniny hradu Sivý kameň sa nachádzajú v chránenom území na andezitovej homole nad obcou Podhradie - okres...
  Najmenším sakrálnym objektom evidovaným v súpise pamiatok mesta je kaplnka na cintoríne, tvz. Hrobka Erdödyovcov. Má...
  Obec je písomne doložená v roku 1353 pod menom Hwbyna ako príslušenstvo hradu Tematín. V 16. storočí ju zničili...
  Dolný kostol Najsvätejšej Trojice tiež nie je prvý na svojom mieste. Pôvodne tam stála kaplnka sv. Juraja, ktorá sa...
  Obec, historicky mestečko, patrí medzi najstaršie na pozdĺžnej osi piešťanského dekanátu ležiacej na obchodnej ceste....
  The work of a folk baroque artist, there is an inscription and the dating 1783 carved on the base.
  Radnica dostávala svoju dnešnú podobu postupne v početných prestavbách od 16. storočia až po 19. storočie. V areáli...
  Najvýznamnejšou stavbou z tých, ktoré síce ničivej sile živlu v roku 1813, ale ešte pred koncom toho istého storočia...
  The manor - house built above the village Lúka in 1674 deserves at least a short visit. It is the typ of renaissance...
  The classicistic manor - house was built as a representative residence of the Brunswick´s family at the end of the 18th...
  Začiatkom 17. storočia postavili kaštieľ Ostroluckovci v Zemianskom Podhradí. Poschodová stavba s pôdorysom...
  Kláštorná architektúra žobravých (mendikantských) reholí vychádzala v zásade zo schémy benediktínskej (cisterciánskej)...
  Is one of the biggest museum in Slovakia. It has headquarter in the former Clarists' convet from 13 th-century....
  Niekdajšia samostatná obec Kocurice sa vynorila z preddejinnej temravy - rovnako ako Piešťany - v roku 1113 pod menom...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Records from 43 to 63 of 178
Newsletter
Detská knižnica