image

Hrad Bana

Establishment date
9. storočie

Adress
Banka,
Banka

V najstaršej zachovanej uhorskej kronike, kt. autorom je niekdajší notár uhorského kráľa Belu III., neznámeho mena, ktorého pre jednoduchosť nazývame Anonymus, vo svojom diele v 37. kapitole píše :...,, A pretože milosť božia išla pred nimi, podmanili si nielen týchto, ale dobyli aj všetky ich hrady, kt. mená sú až doteraz : Šintava, Hlohovec, Trenčín, Beckov a Bana, a ustanoviac stráže týchto hradov išli až k rieke Morava a vybudujúc opevnené prekážky určili hranice uhorského kráľovstva...." A v tejže radosti Arpád vojvoda ustanovil Huba županom Nitry a iných (ďalších) hradov a dal mu do vlastníctva pôdu pri rieke Žitava až po les Turčok.
Zo zmienky u Anonyma vyplýva, že tieto lokality existovali a považovali sa za starobylé už koncom 12. storočia, aj keď literárna a ideová stránka diela asi z konca 12. storočia vo vzťahu k udalostiam z obdobia príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny sa dnes už vo všeobecnosti akceptuje. No v období svojho vzniku bol zrejme akceptovaný ako prameň o minulosti. Hrad samotný je teda veľkomoravského pôvodu nepochybne.
Szentpétery, ktorý túto kroniku vydal roku 1937 o hrade Bana uviedol, že ho treba stotožniť s Bánovcami nad Bebravou. Roku 1251 sa zase dozvedáme, že dedina Sobotište patrila pôvodne ku kráľovskému hradu Bana a že kráľ Belo IV. ju len niekedy pred rokom 1251 daroval komesovi Bašovi. V spomenutom roku 1251 dostal už Bašov syn povolenie, že ju môže predať magistrovi Abovi, synovi Abu. Listina z roku 1406 nám zase prezrádza, že majetok Ratnovce (Rathon) ležal pri Veľkej ceste, ktorá viedla z Hlohovca do Bane ( panes viam magnam de Galgowch ad Banys ducentum).
Funkcia hradu ako hradného županstva sa skončila niekedy koncom 70-tych rokov 13. storočia, keď sa posledný krát spomína župan Matúš. Pravdepodobným nástupcom zaniknutého hradu Bana sa stal hrad Tematín, ktorý je listinne doložený k roku 1270, no tento prameň neuvádza hradné majetky v jeho okolí, ktoré by predtým mali patriť hradu Bana.

Newsletter
Detská knižnica