Remains of Piestany and surroundings

Region and Links / Monuments
Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Jednoloďové pozdĺžne kostolíky s kvadratickou alebo polvalcovou svätyňou, na východe a na západe často s emporou aj s...
  Stráženie detí od 1 do 4 rokov.Otváracia doba 7.00-17.00
  Dedina vznikla spojením Horných a Dolných Dubovian. Prvý krát sa spomína v roku 1278 ako terra Losonc. Už v spomenutom...
  S obcou sa stretávame prvý raz v historických prameňoch v roku 1348 pod názvom Duchreuy a v roku 1352 vo forme...
  Archeologický výskum tu odkryl základy kostola - rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou. Dĺžka kostolíka bola...
  Dal ho postaviť roku 1802 Jozef Erdödy a murárske práce urobili majstri z Hlohovca pod vedením Šimona Lehnera. Hlavným...
  Koncom štyridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia sa v súvislosti s výstavbou tvz. lesníckej kolónie po...
  This one - nave, neogothic church was built in 1905 according to the project of J. Krátky. There are three severies in...
  Ďalším pamiatkovým komplexom v Hlohovci je kláštor františkánov a kostol Všetkých svätých na Komenského ulici.Kláštor...
  Gitarové múzeum - múzeum hudobných kuriozít. Stovky exponátov, nástroje slávnych. Otvorené v pondelok - piatok: 10.00 -...
  Podľa neskoršieho prepisu jednej listiny z r. 1226 uhorský kráľ Ondrej II. daroval obec Ivánkovi z rodu...
  Originally Masaryk´s Civic School, the first building situated at the edge of the new, central square previously...
  Dosiaľ najväčšie známe spoločensko - hospodárske centrum ľudu kalendenberskej kultúry - kultúra staršej doby železnej (...
  Pri farskom kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci, južne od presbytéria stojí baroková kaplnka sv. Anny. Sakrálnu...
  V centre hlohovského námestia stojí významná pamiatka, farský kostol sv. Michala archanjela. Jeho začiatky, podľa...
  Following the road across the large and uphill stretched English style park, with a glimpse at the Empire style theatre...
  Prvá písomná zmienka o kostole sv. Petra v Hlohovci je obsiahnutá v listine nitrianskej kapituly z roku 1297. Ide...
  Zachovali sa zaujímavé údaje o začiatkoch špitála v zemepanskom meste Hlohovci, ktoré zaznamenalo v priebehu 14....
  The oldest gravestones, located on this so called old, originally Roman Catholic Cementery - still in its use, come...
  The spa doctor F. R. Scherer initiated construction of the institute according to an anonymous project in 1863. Since...
  The romantic and historical look of the building is a result of reconstruction and extension of the original,...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Records from 22 to 42 of 178
Newsletter
Detská knižnica