image

Hlohovská kaplnka sv. Anny

Establishment date
r. 1748

Adress
Hlohovec,
Hlohovec

Pri farskom kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci, južne od presbytéria stojí baroková kaplnka sv. Anny. Sakrálnu stavbu oktogonálneho pôdorysu dali postaviť Erdödyovci roku 1748.
Jej fasáda je členená nárožnými lizénami a kaplnka je ukončená ihlanovitou strechou. Do kaplnky sa vchádza jediným vchodom s kamenným ostením a dvermi s kovanou mrežou. Nad vstupom je pieskovcový erb stavebníkov kaplnky a malá vežička.
V interiéry kaplnky, pôvodne pohrebnej (sepulchránnej), je barokový hlavný oltár s pozlátenými plastikami apoštolov a s ústredným veľkorozmerným obrazom. Obraz sv. Anny maľoval bratislavský maliar Fridrich Ernest Ramauf na objednávku pre majiteľa hlohovského zámku Antona Erdödyho. Maliar, jeden z mešťanostov Bratislavy, dostal za maľbu oltárneho obrazu 150 zlatých.

Newsletter
Detská knižnica