image

Ducovská kaplnka

Establishment date
rok 1950

Adress
Ducové,
Ducové

S obcou sa stretávame prvý raz v historických prameňoch v roku 1348 pod názvom Duchreuy a v roku 1352 vo forme Ducibrod. Dedina bola príslušenstvom hradu Tematín. Dedina nemá kostol, má iba kaplnku Najsvätejšej Trojice z roku 1950.

Newsletter
Detská knižnica