Remains of Piestany and surroundings

Region and Links / Monuments
Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Radnica dostávala svoju dnešnú podobu postupne v početných prestavbách od 16. storočia až po 19. storočie. V areáli...
  Najvýznamnejšou stavbou z tých, ktoré síce ničivej sile živlu v roku 1813, ale ešte pred koncom toho istého storočia...
  Začiatkom 17. storočia postavili kaštieľ Ostroluckovci v Zemianskom Podhradí. Poschodová stavba s pôdorysom...
  Kláštorná architektúra žobravých (mendikantských) reholí vychádzala v zásade zo schémy benediktínskej (cisterciánskej)...
  Is one of the biggest museum in Slovakia. It has headquarter in the former Clarists' convet from 13 th-century....
  Niekdajšia samostatná obec Kocurice sa vynorila z preddejinnej temravy - rovnako ako Piešťany - v roku 1113 pod menom...
  Obec sa prvý krát spomína v roku 1436 pod menom Koklyn. Potok sa však spomína už v listine uhorského kráľa Belu IV. v...
  Pôvodne renesančná pevnosť, z ktorej sa zachovalo opevnenie južnej strany s kamenným portálom a dvomi nárožnými...
  Poloha: Zrúcaniny sa nachádzajú v strednej časti Malých Karpát asi 3 kilometre západne od obce Dechtice. História:...
  V strede Piešťan, uprostred parčíka v obkľúčení bankových úradov stojí nový kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi....
  História: Dedina bola osídlená už v paleolite, hromadný nález pochádza z mladšej doby bronzovej. Sídliská z doby...
  Prvá zachovaná písomná správa o Borovciach je z roku 1262, kde sa obec menovala Borey. Bola aj majetkom Stibora zo...
  Dedina sa prvý krát spomína v roku 1394 pod menom Lopasow v súvislosti s majetkom hradu Dobrá Voda. Neskôr dedina...
  Prvý krát sa dedina Nižná spomína v roku 1532 pod menom Nysnya, keď bola majetkom Čachtického hradu.Kostol zasvätený...
  Najstaršia písomná zmienka o Veľkom Orvišti, ktorý je jedinou filiálkou Piešťan, je z roku 1113 v známej Zoborskej...
  Z histórie:V dedine je doložené pohrebisko z doby sťahovania národov, veľkomoravské pohrebisko a slovanské sídlisko z...
  A listed cultural sight. This road bridge made of reinforced concrete consists of seven units, the hanging unit has the...
  Prvý krát sa spomínajú Krakovany v roku 1113 pod menom Craco ako majetok nitrianskeho kláštora. Aby sme sa mohli vrátiť...
  Po roku 1894 si Winterovci zaumienili vystavať niečo mimoriadne, čím by prilákali do Piešťan zámožných hostí spomedzi...
1 2  >>
Records from 1 to 21 of 23
Newsletter
Detská knižnica