image

Kostol v Nižnej

Establishment date
r. 1682

Adress
Nižná,
Nižná

Prvý krát sa dedina Nižná spomína v roku 1532 pod menom Nysnya, keď bola majetkom Čachtického hradu.
Kostol zasvätený sv. Štefanovi kráľovi, postavený v roku 1682, opravovaný v roku 1900. Predtým tu stála staršia kaplnka z roku 1645. Kostol je jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Na portáli južnej sakristie je nápis s datovaním stavby kostola. Fasády hladké a nečlenené. Na západnom priečelí do pôdorysu vtiahnutá štvorcová veža s ihlanovou strechou.
Na miestnej fare pôsobil v rokoch 1938 až 1945 msgr. Alexander Buzna, známy slovenský maliar. V Nižnej je i pochovaný.

Newsletter
Detská knižnica