image

Kostol v Dolnom Lopašove

Establishment date
pred rokom 1613

Adress
Dolný Lopašov,
Dolný Lopašov

Dedina sa prvý krát spomína v roku 1394 pod menom Lopasow v súvislosti s majetkom hradu Dobrá Voda. Neskôr dedina patrila grófom Erdödyovcom. Némethy v Series okolo roku 1613 uvádza meno miestneho kňaza Paulusa Organistu a vedenie matriky od roku 1714. Kostol je zasvätený sv. Martinovi Tourskému. Pôvodný gotický kostol zničili Turci pri svojich ničivých nájazdoch v roku 1599 a 1663. V roku 1667 bol znovu obnovený, takže kostol stratil gotický charakter. Malé gotické okná sa zachovali iba na veži.
Kostol je jednoloďový pozdĺžny priestor zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Presbytérium je ukončené polygonálnym uzáverom. Fasády hladké a bez členenia. Na západnom priečelí predstavená masívna veža, ktorej murivo naznačuje jej gotický pôvod. Bočný kamenný portál je z obdobia prestavby z roku 1667.
Zaujímavá je ohrada okolo kostola, v ktorej sú sekundárne zamurované gotické, renesančné i barokové fragmenty a plastiky.

Newsletter
Detská knižnica