image

Kočínsky kostol

Establishment date
rok 2000

Adress
Kočín,
Kočín

Obec sa prvý krát spomína v roku 1436 pod menom Koklyn. Potok sa však spomína už v listine uhorského kráľa Belu IV. v roku 1262 ako fluvium Kochyn. V roku 1394 bol Kočín súčasťou panstva Dobrá Voda, ktorej majiteľom bol vojvoda Stibor zo Stiboríc a z Beckova. V roku 1446 vystupuje dedina pod názvom Kochyn.
Kočín má nový kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie z roku 2000. Projektanti kostola : Ing. Ján Konečný a Ing. arch. D. Drgoňová.

Newsletter
Detská knižnica