image

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Piešťanoch

Establishment date
rok 1760, prípadne o rok skôr

Date of demolition
koniec 19. storočia

Adress
Beethovenova,
Piešťany

Najvýznamnejšou stavbou z tých, ktoré síce ničivej sile živlu v roku 1813, ale ešte pred koncom toho istého storočia podľahli likvidačnej mánii človeka, bola teplická baroková Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Vybudovali ju v roku 1760, prípadne o rok skôr...,, magno comodo DD sacerdotum cura balnei utentium..." v susedstve Panského hostinca.
Kaplnka bola postavená z bližšie nepomenovaného kvalitného materiálu (...,, ex solidis materialibus..."), bola pokrytá šindľom, mala kamennú dlažbu a drevený inventár, niektoré časti oltára boli pozlátené. Dobové kanonické vizitácie uvádzajú rozmery v siahach, za predpokladu, žeby išlo o tvz. viedenskú siahu, mal by pôdorys v prepočte rozmer 7,64 krát 3,82 m a výška by bola 4,78 m. Nemala predsieň, chór ani sakristiu, ani vežu, ale patrila k nej samostatná zvonica s jedným zvonom, v susedstve bol cintorín.
Zachovalo sa niekoľko vyobrazení tejto kaplnky. Na jednotlivých dokumentoch možno badať viaceré rozdiely v podobe priečelia i okolia, vari najpozoruhodnejšie je putovanie kamenného kríža z roku 1791 okolo kaplnky.
Ani tie najmladšie fotografie nedokumentujú taký stav objektu, ktorý by vysvetlil a tobôž ospravedlnil dôvod jej zbúrania. Okolnosti, za akých sa tak stalo, nie sú dostatočne vysvetlené.

Newsletter
Detská knižnica