image

Kostol sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch

Establishment date
rok 1990

Adress
Piešťany,
Piešťany

V strede Piešťan, uprostred parčíka v obkľúčení bankových úradov stojí nový kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Ešte nemá históriu.
V predsieni kostola Vás privítajú dve ramorové tabule. Jedna je základný kameň posvätený Svätým Otcom Jánom Pavlom II. pri jeho prvej návšteve Slovenska. Nesie dátum 22. 4. 1990. Druhá je pamiatkou na posviacku už postaveného kostola, ktorú vykonal J. E. mons. Ján Sokol arcibiskup, metropolita bratislavsko - trnavský dňa 4. 11. 2000, je to zároveň aj deň hodov ,, nových Piešťan ".
Kostol má nepravidelný pôdorys so šikmým stropom neseným oceľovým presvetleným nosníkom. Dominantným prvkom architektúry je šikmá empora s dvoma výstupmi z interiéru kostola, tretí je z eteriéru cez pavilón a mostovou chodbou na schólové stupne a štvrtý vstup na emporu je z farskej budovy. V podkovovitom tvare pôdorysu empory (chóru) sa strieda priamka s krivkou. Emporu nesie množstvo okrúhlych stĺpov. Veľké plochy stien rozdeľujú ploché pilastre. Autorom celého komplexu budov a kostola je Ing. arch. Martin Bišťan z Ružomberka.
Tento jednoduchý chrámový priestor skrýva v sebe aj dačo z minulosti, aby veriacim a návštevníkom pripomenul starobylosť cirkvi.
Je tu neskororenesančný oltár Najsvätejšej Trojice, ktorý pochádza z roku 1630 a je najstarším oltárom v našom dekanáte. Donátorom bol palatín Mikuláš Esterházy a jeho manželka grófka Kristína Nyari. Je to epitafový typ oltára. Bohostánok je novotvar.
Ďalšou pamiatkou 14 obrazov Krížovej cesty od Augustína Eduarda Meissela maliara, karikaturistu. Pochádzal z rakúskej šľachty, narodil sa 1. 8. 1867 v Pezinku. Krížovú cestu začal malovať v roku 1888 ako 21-ročný. Práca mu trvala dva roky.
Oltár i obrazy Krížovej cesty reštaurovala fy LITURGIASERVIS Ľ. Chmelár vďaka porozumeniu a pomoci miestneho dekana Jozefa Vlasáka. Reštaurovanie oltára trvalo od roku 1998 do roku 2000 a Krížovej cesty 2002 - 2003.

Search past events

Newsletter
Detská knižnica