Remains of Piestany and surroundings

Region and Links / Monuments
Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Originally Masaryk´s Civic School, the first building situated at the edge of the new, central square previously...
  The work of a folk baroque artist, there is an inscription and the dating 1783 carved on the base.
  A listed cultural sight. This patulous, solitaire building is situated at the end of the Town Park, where it has stood...
  This modest, one - nave neogothic sacral object was designed by an anonymous architect and built in 1897. It...
  A listed cultural sight. the Spa hotel Thermia Palace and the balneotherapeutic building Irma, which form a united...
  A listed cultural sight. The classicistic church, where worships have been held since 1831. It was built at the...
  This oldest functional building in the town - originally called the Inn for Nobles, is probably commorated by Adam...
  Klasicistický kaštieľ v Seredi vznikol na križovatke ciest pri dôležitom prechode cez rieku Váh. Bol kráľovským...
  In the 15th century the importance of Smolenice increased considerably, because a castle was built there which...
  The unique bronze Statue of a man breaking his crutches is the famous symbol of Piešťany, this masterpiece of academic...
  Sokolovce sú jediným pútnickým miestom v piešťanskom dekanáte. Vznik sochy Sedembolestnej Panny Márie je datovaný do...
  Z obdobia klasicizmu pochádzajú v Hlohovci dve budovy, a to Zemianska kúria na Malinovského ulici a tvz. sokolovňa....
  Sokolovce ležia na ľavom brehu Váhu. Na severnej strane susedia so svetoznámym kúpeľným mestom Piešťany, ktoré sú...
  Dejiny farnosti :Správa, v ktorej sa prvýkrát spomína sokolovská farnosť pochádza z roku 1332. Rímskokatolícka...
  Ako Krakovany tak aj Stráže sa uvádzajú v Zoborskej listine z roku 1113 ako Villa Spectaculi, t. j. dedina strážcov....
  From 1340 on, there are found references to Jewish community in Trnava. In 1494 were the Jewish people accused of...
Records from 1 to 16 of 16
Newsletter
Detská knižnica