image

Kocurický cintorín

Establishment date
1927 ?

Adress
Kocurice,
Kocurice

Niekdajšia samostatná obec Kocurice sa vynorila z preddejinnej temravy - rovnako ako Piešťany - v roku 1113 pod menom Koswran. Po stáročiach samostatnej existencie sa roku 1974 zlúčila s Piešťanmi do jediného administratívneho celku a stala sa jednou z mestkých častí.
Napriek dlhým dejinám, najstaršie dochované trojrozmerné doklady existencie minulosti Kocuríc však pochádzajú až zo začiatku 20. storočia. Takými sú najmä kamenné náhrobky, ktoré akousi zhodou okolností nezmizli medzi výtvarne nezaujímavými prefabrikátmi, zaplavujúcimi cintorín zhruba od polovice minulého storočia. Najvzácnejšie zo starých náhrobných kameňov preniesli do nášho času čosi z pôvabu voľakedajšieho ľudového umenia.
Ako na každom piešťanskom pohrebisku i na tomto možno vidieť aj ukážku zrelého kamenárskeho remesla Václava Rympera. Ústredný ,, hlavný " kamenný kríž, ktorý vznikol v jeho dielni v roku 1927, patrí k ozdobám cintorína. Medzi náhrobnými pomníkmi je i pomník miestnych obetí svetových vojen.

Keywords
cintoríny

Newsletter
Detská knižnica