Remains of Piestany and surroundings

Region and Links / Monuments
Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Najvýznamnejšia rímska epigrafická pamiatka v strednej Európe na sever od Dunaja, zachovaná in situ - na svojom...
  Významnou pamiatkou mesta Hlohovec a pamätníkom tvz. revolučného hnutia je Robotnícky dom na Rázusovej ulici....
  The Workers Boarding House belonged to the most interesting institutions in Piešťany at the end of the 19th and the...
  Kultúrnohistorickou i stavebnou dominantou Kostolian pod Tribečom je kostolík zasvätený svätému Jurajovi. Je to jedna z...
  Poloha: Jurko, kostolík sv. Juraja. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza na malom skalnom ostrohu v katastri...
  Najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou pamiatkou v Skalici je románska stavba rotunda svätého Juraja. Pochádza...
  V čarovnej podhorskej dedinke Jalšové, ležiacej na ľavom brehu Váhu, približne na polceste medzi Hlohovcom a Piešťanmi,...
  Ruin of sacral object - a listed cultural sight. This only evidence (,, in situ " ) of building activities in mediaeval...
  This large industrial buildingwas, which used to be equipped with the most modern machinery, was built to a design by...
  Klasicistický kaštieľ v Seredi vznikol na križovatke ciest pri dôležitom prechode cez rieku Váh. Bol kráľovským...
  This two - storey building situated at the junction in the town centre was built between the years 1929 - 1930,...
  In the 15th century the importance of Smolenice increased considerably, because a castle was built there which...
  The unique bronze Statue of a man breaking his crutches is the famous symbol of Piešťany, this masterpiece of academic...
  Sokolovce sú jediným pútnickým miestom v piešťanskom dekanáte. Vznik sochy Sedembolestnej Panny Márie je datovaný do...
  Z obdobia klasicizmu pochádzajú v Hlohovci dve budovy, a to Zemianska kúria na Malinovského ulici a tvz. sokolovňa....
  Sokolovce ležia na ľavom brehu Váhu. Na severnej strane susedia so svetoznámym kúpeľným mestom Piešťany, ktoré sú...
  Dejiny farnosti :Správa, v ktorej sa prvýkrát spomína sokolovská farnosť pochádza z roku 1332. Rímskokatolícka...
  Tourists can visit an exhibition room of the Old Pharmacy situated opposite to the Green Tree building, the pharmacy...
  The Jewish Cemetery in the Jánošíkova Street is the older of two Jewish burial places in Piešťany. There are 637 mostly...
  This votive Triniry column with a sign, made by a folk artist, is dated to the year 1883.
  Ako Krakovany tak aj Stráže sa uvádzajú v Zoborskej listine z roku 1113 ako Villa Spectaculi, t. j. dedina strážcov....
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Records from 127 to 147 of 175
Newsletter
Detská knižnica