image

Hrad Branč

Establishment date
2. polovica 13. storočia

Adress
Branč,
Branč

Kedže leží na pomerne ľahko prístupnom kopci, jeho obranu stále zdokonal'ovali. Vstup do hradu bol strážený dvoma bastiónmi vonkajšieho opevnenia. Ďalšia bašta, patriaca k vnútornému hradu, kontrolovala priestranný dvor. Uprostred neho stál vlastný hrad, ktorý predstavoval vo svojej poslednej podobe ucelenú budovu, lemovanú po obvode hlbokou priekopou. Okrem obývacích a hospodárskych miestností tu bola strážna veža a kaplnka.
Včasnogotický pohraničný hrad s hranolovou obytnou vežou a jednoduchým opevnením bol postavený hlohovskou vetvou rodu Aba niekedy v 2. polovici 13. storočia. Prvý krát sa spomína v listine nitrianskej kapituly z roku 1297 kedy komes Aba, syn magistra Abu a magister Abrahám Rúfus (Červený, Ryšavý), Menoldov syn urobili výmenu svojich majetkov pred nitrianskou kapitulou. Jedným z majetkov, ktoré Aba dáva Abrahámovi je i kamenný hrad Branč so všetkými príslušenstavami (...,, quod dictus comes Aba totam possessionem suam Zobodycha uocatam cum castro lapideo Berench nuncupato, et alijs vtilitatibus et pertinenciis vniuersis eiusdem possessionis..."). Stibor zo Stiboríc a z Beckova po r. 1394 prestaval hrad na typickú skalnú pevnosť. Pongrác zo Sv. Mikuláša v polovici 15. storočia hrad posilnil kruhovou delovou baštou v nároží predhradia a Ňáriovci v 16. storočí dali hradu konečnú podobu vybudovaním okružnej hradby s baštami a šípovitým bastiónom z vonkajšej starny hlbokej priekopy.
V r.1663 sa stáva útočišťom časti okolitého obyvateľstva pred Turkami. O deväť rokov neskôr tu však mučili účastníkov vzbury z Turej Lúky a Senice.
Hrad bol aj prechodnou väznicou protestantských kňazov (1674-1675), ktorých odsúdili bratislavským súdom na galeje. Na začiatku 18. storočia odviezli z hradu nábytok a porušili vonkajší opevňovací systém, aby ho už nikto nemohol použiť. Horný hrad bol neskôr pravdepodobne rozoberaný na stavebný materiál, takže dnes ostali z neho iba zvyšky obvodových stien. Obvodový múr bol v poslednej dobe rekonštruovaný, pretože sa už značne rozpadával.
Na hrad vedie cesta a priamo z dediny je to ľahká 5 min. vychádzka. Napriek svojej nížinnej polohe, Vás hrad odmení výhľadom do údolí s dedinkami, ktoré kedysi ochraňoval.

Newsletter
Detská knižnica