Propagácia a prezentácia verejných knižníc

Event type
seminar

Date, time and place of event
27. 02. 2008 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Celoslovenský odborný seminár pre pracovníkov knižníc.

Newsletter
Detská knižnica