DEŇ PRE DETSKÚ KNIHU 2018

image

Event type
seminar, presentation, workshop

Date, time and place of event
11. 10. 2018 o 08.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Celoslovenský seminár pre pedagógov a knihovníkov. Nové teoretické poznatky v oblasti čitateľskej gramotnosti, prezentácie čitateľských aktivít, nové nástroje a metodiky formovania čitateľských návykov detí mladšieho školského veku, praktické workshopy.

Seminár sa realizuje vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Related actions

Newsletter
Detská knižnica