Mediálna antidiskriminačná kampaň

Event type
seminar, prevention program

Date, time and place of event
05. 04. 2005 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Kurz Slovenského národného strediska pre ľudské práva v spolupráci s ICM Piešťany, na pozdvihnutie právneho vedomia verejnosti v oblasti uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania, použitia prostriedkov právnej ochrany pri jej porušovaní ako aj diskriminácie.

Newsletter
Detská knižnica