image

Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči

Establishment date
?

Adress
Naháč,
Naháč

Pamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený r. 1990, sa nachádza v budove rím.kat. fary, kde Juraj Fándly v rokoch 1780-1807 pôsobil ako farár. Pamiatkovo chránený objekt bol zrekonštruovaný a upravený pre potreby múzejnej expozície, ktorá je rozdelená do dvoch častí.
V prvej časti sú dokumenty o živote a diele J. Fándlyho, osvietenca, národného buditeľa, významného člena Bernolákovskej družiny, tajomníka Slovenského učeného tovarištva. Sú tu prezentované fotokópie jeho diel a statí, ktorých napísanie bolo inšpirované snahou Fándlyho sprístupníť roľníckemu obyvateľstvu Slovenska nové prístupy v poľnohospodárstve a zoznámiť ho s novými plodinami. Je tu prezentovaný aj dobový interiér, v ktorom tvoril J. Fándly.
Druhá časť expozície má národopisný charakter. "Čierna kuchyňa" a ďaľšie tri miestnosti prezentujú odievanie a zamestnanie roľníckého a remeselníckeho obyvateľstva regiónu.
V záhrade sa nachádza včelín s figurálnymi slamenými úľmi a stromková výzdoba dávnych sort s nekvitnúcou Fándlyho jabloňou.

Newsletter
Detská knižnica