image

Voderadský kostol

Establishment date
rok 1821

Adress
Voderady,
Voderady

I keď v tejto ,,mini obci " býva iba hŕstka ľudí, majú (aspoň podľa tvrdenia autora publikácie, z ktorého citujem) najkrajší kostol svojho druhu na Slovensku.
Je to vlastne majer, ale doložený už v roku 1113 pod menom Vyderat ako majetok zoborského opátstva. Od 15. storočia až po dnes patrí do majetku nitrianskeho biskupstva.
Kostol zasvätený Návšteve Panny Márie, bol vybudovaný za nitrianskeho biskupa Jozefa I. Klucha (1808 - 1826) v roku 1821. Kostol je v empírovom slohu a je to učebnicovo čistá architektúra, neporušená žiadnymi stavebnými zásahmi. Loď má elipsovitý pôdorys, na jej dlhšej osi je predstavená plytká predsieň a presbytérium s rovným uzáverom. Loď je zaklenutá elipsovitou kopulou so slepou lucernou. Interiér je bohato členený pilastrami a úprístennými stĺpmi s iónskymi hlavicami. Empora vtiahnutá nad predsunutú predsieň. Svetlo je vpustené termálnymi oknami nad rímsou. Predsieň pristavená pred elipsovitú loď ukončená jednoduchým tympanonom.
Šperkom je hlavný oltár z hnedého mramoru tabernákulového typu so závesným obrazom. Tento šperk empírového umenia je skrytý medzi zeleňou stromov. Zvonica stojí až za farskou budovou.
Ku kostolu patrila fara a škola. Všetky objekty sú zachované. Na farskej budove je pamätná tabuľa slovenského básnika a spisovateľa Juraja Slottu Rajeckého, rímskokatolíckeho kňaza národného buditeľa, spoluzakladateľa Matice Slovenskej a dlhoročného správcu Spolku sv. Vojtecha v Trnave . Na Dolnovoderadskej fare pôsobil rokoch 1878-1882, kedy aj zomrel.
Iba poznámka: druhým šperkom empírovej architektúry stredoeurópskeho významu je divadlo v hlohovskej zámockej záhrade.

Foto: Farnosť sv. Ondreja vo Voderadoch

Newsletter
Detská knižnica