image

Vrbovský kostol

Establishment date
koniec 14. storočia

Adress
Vrbové,
Vrbové

Mesto sa spomína v listine z roku 1347 pod menom Worbow ako príslušenstvo Čachtického hradu. V roku 1397 je doložená aj fara. Roku 1437 udelil uhorský kráľ Žigmund Luxemburský dedine Warb mestské výsady.
Kostol zasvätený sv. Martinovi z Tours je pôvodný gotický kostol z konca 14. storočia. Prestavaný a znovupreklenutý bol kostol v 17. storočí. V 18. storočí pristavili južnú loď.
Pôvodne jednoloďový gotický priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria sa zachoval len v obvodových múroch. Presbytérium má valenú lunetovú klenbu so štukovými obrazcami, hlavná a južná bočná loď sú zaklenuté krížovými klenbami. V severnej bočnej lodi je valená drevená klenba. Exteriér kostola je hladký, presbytérium má oporné piliere. Veža na západnej časti je hladká, prechádza v poschodí na osemhran zdobený pilastrami, dvojoknami a dvojitou rímsou ukončenou ihlanovou prilbou.
Nový kostol je zasvätený sv. Gorazdovi z roku 1997. Projekt: Ing. arch. Eva Voleková, Ing. František Obert a Ing. arch. Rudolf Blaško. Konsekroval (vysvätil) J. E. mons. Sokol, arcibiskup - metropolita.

Foto: Mestský úrad Vrbové

Newsletter
Detská knižnica