image

Trnavská radnica

Establishment date
pred rokom 1413

Adress
Trnava,
Trnava

Prvá písomná zmienka o radnici pochádza z roku 1413. Je to zápis v účtovnej knihe mesta. Prvý dokument, ktorý radnicu s určitosťou situuje na dnešné miesto, je z roku 1534. Ide o zápis v daňovom registri mesta. Prvotná budova radnice sa od dnešnej líšila vzhľadom.
Historické pramene prezrádzajú, že pôvodne na radnici bola vežička s hodinami. V priebehu dejín radnica plnila rozličné funkcie. Nachádzali sa tu kontrolné váhy a miery. V areáli radnice bola tiež väznica. Gotická budova radnice sa nezachovala. Letopočet s erbom mesta v štíte kaplnky na nádvorí s rokom 1544 svedčí o dôležitej goticko-renesančnej prestavbe radnice.
Avšak v roku 1683 Trnavu spustošili kurucké vojská Imricha Tokolyho, pri ktorých radnica vyhorela a do značnej miery stratila funkčnosť.
Na mieste renesančnej budovy vznikol klasicistický objekt palácového typu, ktorý s neskoršími menšími zmenami tvorí základ dnešnej radnice. Bolo to v roku 1793.
Začiatok 20. storočia priniesol radnici secesné tvary s typickou dekoratívnou výzdobou. V tom čase bol pôvodný trojuholníkový štít nahradený segmentovým štítom s bohatou ornamentikou. Secesnými motívmi bol ozdobený aj centrálny rizalit. Vlastná budova radnice je dvojtraktová stavba.Radnica je dominantou pešej zóny v Trnave.
Súbor radničných budov sa rozprestiera na Hlavnej ulici južne od Trojičného námestia.

Foto: Mesto Trnava, B. Schreiber

Newsletter
Detská knižnica