Derevenec Igor

Type of authority
Ilustrátor

Biography
Igor Derevenec vyštudoval odbor výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho ilustrácie sú určené väčším deťom. Ilustrácie vytvára počítačovou technikou a zachytáva v nich svet fantastických postáv a zvierat, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Charakteristickou črtou jeho tvorby je výrazná, pestrá až expresívna farebnosť, ktorou umocňuje silu ilustrovaného príbehu. Ilustrované postavy, ako ľudské, tak i zvieracie, vtipne štylizuje takým spôsobom, aby zdôraznil ich charakterové vlastnosti. Neoddeliteľnou súčasťou jeho autorského štýlu je aj silný humorný prvok, ktorý sa dá nájsť v každom jeho obraze.
Spisovateľovi a hudobníkovi Branislavovi Jobusovi v spolupráci s vydavateľstvom Slovart ilustroval detské knihy: Zázračné rozprávky (2009); Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda (2010); Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ (2011); Láskavé rozprávky ( 2012); Komisár Mrodge (2012); Ako Muflón Ancijáš sľub dodržal (2013).

Ocenenia:
2010 – cena BIB Najkrajšia detská kniha leta
2011 – cena BIB Najkrajšia detská kniha leta
2013 – cena BIB Najkrajšia detská kniha leta

Links

Newsletter
Detská knižnica