Matejka Martin (1972)

image

Type of authority
Herec

Biography
Pochádza z Trenčianskych Teplíc. Po maturite nastúpil na Katedru alternatívneho a bábkového divadla DAMU v Prahe, neskôr pôsobil v Dejvickom divadle a v Divadle v Dlouhé. Pri svojej práci uprednostňuje bezprostredný kontakt s divákmi a práve tento rozmer uplatňuje predovšetkým v predstaveniach určených detskému divákovi.

Zdroj: http://www.osobnosti.cz/

Links

Newsletter
Detská knižnica