Vančo Milan

image

Type of authority
predseda Klubu filatelistov Piešťany, filatelista, numizmatik i filokartista

Citation
Milan Vančo, fanúšik miniaturizovaného umenia (Piešťanský týždeň z 21.1.2009, autor: Simona Ďurdíková. Foto: Viera Dusíková)

Biography
Milan Vančo bol dlhoročný predseda Klubu filatelistov v Piešťanoch. Známky zbiera od svojich desiatich rokov.
Vo svojej bohatej zbierke známok má aj kompletnú zbierku známok z čias prvého slovenského štátu. Sú tu aj vzácne staré listy zo 40. rokov 19. storočia, rakúsko-uhorské doporučené lístky alebo cenzurované úradné listy. Milan Vančo vlastní list z roku 1866 adresovaný doktorovi Schererovi, označený značkou „ex offo" (úradný list), za ktorý sa nemuselo platiť. Ďalšiu zbierku tvoria farebné a čiernobiele pohľadnice a fotky z Piešťan a Moravian.
Milan Vančo je aj nadšeným numizmatikom, majiteľom všetkých ročníkov slovenských mincí i kompletnej sady „rozlúčky s korunou".
Pred odchodom do dôchodku slúžil 10 rokov v kominárskej službe. Možno aj preto jednu kolekciu jeho zbierok tvoria kominárske pohľadnice.
V roku 2018 sa Klub filatelistov v Piešťanoch pod jeho vedením zaslúžil o emisiu novej slovenskej poštovej známky Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany v Piešťanoch. V decembri 2019 sa v Piešťanoch uskutočnila zakladajúca schôdza spolku filatelistov, ktorý na základe udeleného súhlasu príbuzných nesie v názve meno Imricha Wintera. Iniciátorom vzniku spolku bol dlhoročný odborne fundovaný filatelista Milan Vančo. Ten zoskupil aktívnych, avšak neorganizovaných priateľov filatelistiky, pre ktorých individuálne rozvíjať svoju záľubu už bolo problematické. Na zakladajúcej schôdzi bol za predsedu spolku jednohlasne zvolený Milan Vančo a za tajomníka Pavol Müller.

Links

Newsletter
Detská knižnica