Mosty - funkčné klenoty krajiny

Event type
lecture, workshop, presentation, for children

Date, time and place of event
27. 11. 2018 o 10.00 h | Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Prednáška Evy Rohoňovej spojená s workshopom a prezentáciou.

Related personality

Newsletter
Detská knižnica