Lapin Milan (1948)

image

Date and place of birth
14. 05. 1948, Širkovce

Type of authority
Klimatológ

Biography
Prof. RNDr. Milan Lapin CSc. je významný slovenský klimatológ pracujúci na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK (1996 - 2002), profesor, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník, pred­seda rigoróznej komisie pre odbor „Meteorológia a klimatológia“, ga­rant doktorandského programu v odbore „Meteorológia a klimatológia“ a garant magisterského programu „Meteorológia a klimatológia“ v odbore „Fyzika“. V rokoch 1971 - 1996 pracoval v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave a od roku 1996 pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.
V rokoch 1963 - 1966 študoval na Gymnáziu v Rimavskej Sobote. Následne pokračoval na Komenského univerzite v Bratislave, kde v roku 1971 dokončil štúdium v odbore fyzika, špecializácia meteorológia a klimatológia. Neskôr pokračoval v rokoch 1974 - 1982 v externej ašpirantúre a obhájil titul CSc., (kandidát fyzikálno-matematických vied). Absolvoval aj JASPEX na Univerzite Komenského, špecializácia angličtina.

Links

Newsletter
Detská knižnica