Databáza regionálnych osobností

Región a odkazy / Osobnosti regiónu / Databáza regionálnych osobností
Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  O jeho živote nevieme prakticky nič, len z dostupnej literatúry sa dozvedáme, že spolu s Arnoldom Bachrachom...
  Ľudovít Hazucha sa narodil 3. októbra 1795 v Novom Meste nad Váhom. Teológiu a filozofiu študoval v Ostrihome, za...
  Patril k významným predstaviteľom budapeštianskej architektonickej scény. V r. 1896 založil spolu s Henrikom Böhmom...
  Alena Heribanová, rod. Repčíková, sa narodila v Piešťanoch. Študovala na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. V roku 1979...
  Vysokoškolský pedagóg, slavista vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej...
  Jeden z najrozhľadenejších slovenských politikov medzivojnového obdobia. Vyštudoval právo a filozofiu. Ovládal sedem...
  Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši. Študoval na gymnáziách v Skalici, Bratislave a Trnave. Teológiu...
  Filip Hološko sa narodil 17. januára 1984 v Piešťanoch. Je odchovancom piešťanského futbalu. Hral v Trenčíne a v...
  Filip začínal s tenisom v Piešťanoch. Pod vedením trénera Aladára Oláha dosiahol niekoľko výborných výsledkov. V roku...
  Takmer dve desiatky rokov jazdil na motokárach, stal sa trojnásobným majstrom Slovenska, päť rokov reprezentoval...
  Na Filozofickej fakulte UK študoval odbor pomocné historické vedy a archívnictvo. Promoval roku 1970. Od roku 1971...
  V roku 1941 sa stal primárom otorinolaryngologického oddelenia v ÚVN Ružomberok. Zúčastnil sa Slovenského národného...
  Maturoval roku 1930 v Trenčíne, lekárske štúdiá ukončil v Bratislave roku 1937. Pracoval v Trnave, Trenčianskych...
  Narodil sa v dnešnej Hronskej Polhore v okrese Brezno 10. marca 1897. Napriek tomu, že mal 7 súrodencov, dostalo sa mu...
  Ivan Horvat vyrastal v známej piešťanskej lekárskej rodine. Po maturite (1958) pokračoval v štúdiách na Chemicko -...
  Po skončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil v rokoch 1978 -...
  Od roku 1963 obyvateľ Piešťan. V roku 1965 maturoval na Strednej priemyselnej škole v Trnave, odbor jadrové...
  Študoval v Banskej Štiavnici a do roku 1919 na Učiteľskom ústave v Leviciach. Od roku 1940 pôsobil ako riaditeľ...
  Zakladateľ a dlhoročný predseda Medzinárodného klubu (1993 – 2011), bývalý diplomat. Pracoval vo Washingtone (1971 –...
  Študoval na obchodnej škole v Dolnom Kubíne. Pôsobil ako okresný náčelník v Tornale a ako radca ministerstva vnútra....
  Študoval na Vysokej škole baníckej v Příbrami. V roku 1924 – 1952 pracoval ako geológ v Ústrednom ústave geológie v...
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Záznamy 127147 z celkového počtu 427
Newsletter
Detská knižnica