obrázok

ČAROVNÉ SVETY 2017
/ pre deti

01. 05. 2017 - 30. 11. 2017

Cieľom projektu ČAROVNÉ SVETY je vytvoriť priestor pre interkultúrny dialóg medzi slovenskou majoritnou väčšinou a rómskou, českou, moravskou a židovskou menšinou a jej kultúrou. Vzájomné porozumenie medzi kultúrami sa formuje už od útleho veku, preto je aj pre náš projekt prioritou podporiť zbližovanie menšín a väčšiny, ale aj menšín navzájom práve prostredníctvom umenia pre deti (literatúry, divadla a výtvarného umenia, hudby a tanca). Za dôležité považujeme nielen rozširovanie poznatkov o iných kultúrach, ale aj ich podávanie nezvyčajnou a interaktívnou formou.
Dôležitým momentom, na ktorý kladieme dôraz, je integračný charakter projektu. Rôznorodé podujatia projektu môžeme rozdeliť na tie, ktoré predstavia rómsku, českú, moravskú a židovskú kultúru nepriamo a tie, ktoré budú bezprostredným stretnutím so svetom a tvorivosťou rómskych, českých, moravských a židovských umelcov, predovšetkým detí. Na každom z podujatí sa stretnú deti zastupujúce národnostnú väčšinu i menšinu, na realizácii niektorých podujatí budú dokonca participovať rovnakou mierou, čím chceme vytvoriť priestor pre ich vzájomné spoznávanie a komunikáciu.
V rámci projektu budeme prezentovať rôzne prístupy v metodike práce s menšinami a podpory interkultúrneho dialógu medzi pedagógmi, knihovníkmi a kultúrno-výchovnými pracovníkmi. Súčasne chceme podporiť myšlienku pôsobenia našej inštitúcie, ktorá plní kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu, sociálnu a komunitnú funkciu.
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR – Kultúra národnostných menšín 2017 v termíne od 1. 5. 2017 do 30. 11. 2017.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
Newsletter
Detská knižnica