Ľuboslav Paľo (1968)

Maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník, pedagóg

Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a Oddelenia voľnej grafi ky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Je predstaviteľom strednej generácie slovenských ilustrátorov. Za posledné roky sa vyprofi loval na populárnu a frekventovanú osobnosť slovenskej detskej ilustrácie, úspešnú aj mimo Slovenska. Vzhľadom na svoj vek ilustroval pomerne široký diapazón titulov (Gilgameš, Tuláčik a Klára, Aeneas, Slovenské povesti, Ema a barón v meste, Rozprávky a bájky, Podivuhodné príbehy siedmich morí, Haló, haló, pani Mačka!, Zverinec na siedmom poschodí, Už dočiahnem na kľučku, Bájky). Vystavoval nielen doma, ale aj na rôznych miestach sveta. Venuje sa aj voľnej tvorbe, pôsobí ako pedagóg na VŠVU. Je nositeľom mnohých ocenení doma (opakovane v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, Cena Ľudovíta Fullu 2008, Zlaté jablko BIB 2005) i v zahraničí (Associate prize na Bienále ilustrácií Oita v Japonsku).

Newsletter
Detská knižnica