Martin Groch (1990)

Ilustrátor

Martin sa narodil, prežil základnú školu a ukončuje strednú školu. V dvoch rokoch dostal obrovskú krabicu pasteliek, ktoré patrične využil na pomaľovanie kuchyne. Neskôr, keď pokreslil všetky ostatné steny v byte, objavil papier a pero s čiernym atramentom. O niekoľko rokov nato, keď sa naučil kresliť rôzne veci ako lebky, mačky a jelene (i keď tie mu idú najslabšie), vytvoril svoju prvú knihu spoločne s otcom (Ábé, Aha a spol.) a súčasne ilustroval básnickú zbierku Jána Litváka (Vtáctvo nebeské). V súčasnej dobe sa venuje čomukoľvek, čo ho napadne.

Newsletter
Detská knižnica