Daniel HEVIER (1955)

Básnik, prozaik, prekladateľ, editor, redaktor, vydavateľ, publicista, dramatik, textár a ilustrátor

Literárne začal tvoriť a časopisecky publikovať už ako sedemnásťročný. Debutoval zbierkou básní pre dospelých (Motýlí kolotoč, 1974). Už počas vysokoškolských štúdií pracoval v Československom rozhlase. V prvej zbierke básní pre deti Vtáci v tanci (1978) sa naplno prejavila jeho originalita a zasvietil jeho neobyčajný talent  nápaditosťou, hravosťou a humorom, ale i nežnou lyrikou. Každá nová zbierka signalizovala hlas básnika s nekonvenčnou metaforikou (Nevyplazuj jazyk na leva, Krajina Zázračno, Kam chodia na zimu zmrzlinári, Trinásť pochodujúcich čajníkov, Hovorníček, Aprílový Hugo, Futbal s papučou, Nám sa ešte nechce spať, Strašidelník). Je autorom mnohých rozhlasových seriálov (Ententýn, Buvirozprávky, Pinky Bum) a rozprávkových hier (Keď budeš sám, zavolaj, Hvezdárov somár a somárov hvezdár). Napísal niekoľko inšpiratívnych a poučných prozaických kníh pre staršie deti, mnohé s prvkami recesie (Volajú ma Hevi, Heviho diktátor, Päťka z nudy, Heviho škola tvorivosti). V knihe Krajina Agord sa zamýšľa nad drogovou problematikou. V roku 2009 vyšiel jeho prvý román pre dospelých (Kniha, ktorá sa stane). Doteraz vydal takmer 100 kníh. Okrem literatúry sa venuje aj výtvarnému umeniu, hudbe a divadlu.

Newsletter
Detská knižnica