Erik Jakub GROCH (1957)

Básnik, prozaik, rozhlasový dramatik, vydavateľ

Patrí k zaujímavým osobnostiam súčasného literárneho života. Jeho filozofujúca poézia so silným duchovným rozmerom je naplnená hľadaním pravdy a zmyslu ľudskej existencie v pevnom hodnotovom systéme a s etickými princípmi, v ktorých je človek stále človekom. Model jeho originálnej umeleckej tvorby sa začal formovať už v okruhu košického undergroundu. Podieľal sa na vydaní literárnych zborníkov, časopisov i almanachov a v roku  1990   založil vlastné vydavateľstvo Knižná dielňa Timotej, ktoré vydalo mnohé obsahovo i dizajnérsky zaujímavé knižné artefakty. Jeho básnická tvorba pre dospelých je pomerne bohatá (Súkromné hodiny smútku, Baba Jaga: Žalospevy, Bratsestra, TO, L´acinéma, Druhá naivita, Em, Intimity). Je autorom pozoruhodných rozhlasových rozprávkových cyklov (Cililink, Rozprávkolamy alebo Čo je čo a čo čo nie je, Tuláčik a Klára) a rozhlasovej hry (Zajtra si pustíme šarkana). Mimoriadne úspechy dosiahol v tvorbe pre malé deti. Knižné vydania jeho rozprávok sú vždy výnimočnou udalosťou (Tuláčik a Klára, Píšťalkár, Ábé, Aha a spol.). Momentálne sa venuje editovaniu zošitov súčasnej poézie Veršeonline vo vydavateľstve Slniečkovo a grafickému dizajnu. Žije na samote v dedinke Uloža.

Newsletter
Detská knižnica